Малопродајни објекат Шид

Малопродајни објекат Каленић пијаца и Ђерам пијаца (Београд)