janjic dimlljeni svinski vrat

najpovoljniji dimljeni svinjski vrat janjić šid, šid proizvodnja sukomesnatog mesa, sušenje mesa,