Кланица “Јањић” опремљена је по свим концептима модерне кланице. Кланица “Јањић” добила је сертификат за пословање по међународним стандардима безбедностима прехрамбених производа.

HCCP стандард се примењује у свим областима производње, а овакав систем безбедности производа потврђује производњу и дистрибуцију здравствено исправних производа уз поштовање законске регулативе и испуњености хигијенских услова у свим тачкама области примене.

Кланица се састоји од:

  • Линије клања свиња
  • Линије клања говеда
  • Одељења расецања (обрада меса)
  • Одељења прераде
  • Одељење за прераду трајних производа (капацитета 10-12 тона, месечно)
  • Одељење за прераду полутрајних производа
  • Пакерај
  • Магацин готових производа

Кланица “Јањић”, опремљена је и са 7 најсавременије коморе. Четири коморе капацитета 15 тона, користе се за дозревање трајне робе, а три HD коморе, капацитета око 8 тона, за димљење трајне робе.

Тренутни производни капацитети кланице “Јањић”, са прерадом омогућавају нам остваривање планираног обима производње за снабдевање малопродајне мреже и купаца на велико. Обим производње је у непрестаном порасту услед чега предузеће врши перманентна улагања у одржавање, проширење и модернизацију постојећих производних капацитета и запошљавање стручних кадрова.

У свом раду примењује врхунску технологију и најсавременију опрему EFA, MULTIVAC, BIZERBA, индустријског капацитета која омогућава месечну обраду 7 тона свињског и 5 тона јунећег меса. Посебна пажња се обраћа на квалитет и здравствену исправност улазне сировине, општу хигијену као и хигијену рада, а акредитоване лабораторије врше редовне микробиолошке и здравствене анализе и контроле производа, и радних површина. Производња је организована на једном месту и за ту производњу у функцији су новоизграђени производно-складишни објекти и најсавременија опрема која се данас користи у производњи и преради меса и месних прерађевина у развијеним западноевропским земљама.